Information efter branden

Kära vänner!
Det overkliga har hänt, Jularbomuseét i Rasten har råkat ut för brand och totalförstört byggnaden.  Det är tragiskt och mycket ledsamt. Det som byggts upp under många år har nu raserats. Reaktionerna från hela Norden har varit enorm och detta visar att Jularbomuséet i Rasten är djupt förankrad i vårt musikaliska kulturarv.

Nu ser situationen ut så att utredningen hos polisen fortsätter eftersom branden är anlagd och skadeservice i Östhammar jobbar på med att återställa så mycket det går av föremålen. Som tur var så lyckades vi under brandnatten rädda väldigt mycket av samlingen. Detta har jag min bror Tomas och en fantastisk brandkår från Alunda, Österbybruk och Gimo att tacka. Men alla föremål inklusive teknik och inredning måste sanneras eller återuppbyggas.

Tack vare att de unika och ovärderliga kulturföremål som kunde gått förlorat finns kvar kan jag trots allt våga att blicka framåt och starta återuppbyggnad av museet. Det finns bara en väg att gå. Vi ska bygga upp museet och vi ska höja upplevelsen och vi skall exponera föremålen på ett sätt som gör besöket i Rasten till en oförglömlig stund. Det kommer också att finnas möjligheter att ta del av det rikliga musikarkiv som finns i Muséet. Vi ska göra det för er och alla som gläds av Jularbos musik.

Som ni förstår så kommer det att behövas hjälp för att lyckas med detta. Framför allt så behövs det pengar. Det finns många hål att stoppa i och om vi lyckas få ihop så det räcker så kommer museet att kunna öppna förhoppningsvis till sommaren 2016. Vad vi förstår så kommer återinvigningen att vara efterlängtad och välbesökt.

Vi kommer under mitten på januari lansera en så kallad “Crowdfunding” kampanj. Det innebär att om många vill lämna ett bidrag så får vi möjligheter att genomföra projektet. Kampanjen kommer också att stödjas av konserter och andra arrangemang. Vi kommer att marknadsföra allt här och på Facebook.

Som ni alla säkert förstår så kommer det att krävas mycket arbete med att få samlingen på plats igen i det nybyggda museét, drivkraften är att ni alla som hört av er till varje pris vill ha tillbaka Jularbo Museét Rasten som blivit ett rikskänt och omtyckt utflyktsmål.

Det är aldrig lätt att be om ekonomisk hjälp men i detta fall så är jag säker på att många vill på något sätt bidraga till att vi får möjligheter att genomföra åter uppbyggnaden.

Vill ni stödja museet så är ni välkomna. Gåvor sätts in på Nordea konto 1838 27 81535 eller swicha till mig Håkan på nummer 0708194415.

Alla som bidrar kommer att bli uppmärksammade och jag hoppas att vår målsättning går i lås, att kunna öppna dörren till ett nytt Jularbo Museum sommaren 2016.

Stort tack för att ni stöttar!

/Håkan

hakan@jularbomuseet.se | 0708-194415

 

Vi vill tacka våra sponsorer:

upplandsmuseetjoker reklam